هولوگرام هولوگرام .

هولوگرام

هولوگرافي در اتولوژي چگونه است

هولوگرافي در اتولوژي

گوش انسان به يك استخوان گيجگاهي اضافه مي شود كه بخشي از پايه ي جمجمه را شكل مي دهند.گوش مي تواند به سه قسمت عمده تقسيم شود:

گوش خارجي،گوش مياني و گوش داخلي.

گوش خارجي شامل برگچه(pinna)(كه در شكل نشان داده نشده)،كانال شنوايي خارجي و غشاء پرده ي صماخ مي شود.غشاء پرده ي صماخ قسمت ورودي گوش مياني است كه صداهاي آمده از گوش خارجي را از طريق استخوانچه هاي گوش،malleus و incus و stapes را به گوش داخلي انتقال مي دهد.

گوش مياني درون حفره ي پرده ي صماخ قرار دارد و شامل يك زنجيره از استخوانچه هاي گوش مي شود.

گوش داخلي،حلزون گوش است كه فنري شكل است.حلزوني به دو كانال موازي توسط غشاء بنيادي،تجزيه و جدا مي شود.سلولهاي گيرنده براي حس شنوايي،به صورت فضايي روي غشاء بنيادي توزيع مي شود.

تكنيكهاي interferometric هولوگرافي دونمايشي(double exposure) وهولوگرافي ميانگين زماني(time-average) براي مطالعه ي  بخشهاي مختلف اندامهاي شنوايي محيطي انسان،ابزار قدرتمندي است.

هولوگرافي ميانگين زماني

رفتار لرزشي مدلهاي بخشهاي گوش داخلي مانند استخوانچه ي پيچيده نشده(unrolled)و غشاء پايه اي فنري،توسط هولوگرافي ميانگين زماني مورد مطالعه قرار گرفته اند.

هولوگرافي ميانگين زماني همچنين براي مطالعه ي تحليل لرزش مفصل incudo-mallar با نيروهاي به كار برده شده روي عضلات گوش مياني مورد استفاده قرار گرفته است و نشان داده است كه incus و malleus مانند يك اهرم(lever) به دور يك فركانس مربوط به محور حركت مي كند.

هولوگرافي ميانگين زماني به خصوص در مطالعه ي شكلهاي لرزش در پرده ي گوش انسان زنده،مناسب است چون شكلهاي لرزش به  شكل همزمان در كل اين بخش،مشاهده مي شود.

بسياري از كودكان و افراد سالخورده با گوش درد شديد با ريزشي كه عامل نقص عملكردي در كانال شيپوري(Eustachian tube)است،مواجه هستند كه باعث عقب نشيني(recess)مياني غشاء پرده ي صماخ تحت نيروي فشاري فشار اتمسفر مي شود.اين امر از دست رفتن شنوايي،انسداد و گرفتگي و خودشنوايي(autophony) و غيره را در پي دارد.

هولوگرافي ميانگين زماني در يك استخوان گيجگاهي تازه ي(fresh) انسان،يك حركت چرخشي(tilt)كوچك با يك نوسان پيستون مانند در استخوان ركابي را نشان مي دهد.الگوهاي لرزش در جمجمه ي لاغرشده ي (macerated) انسان با استفاده از Interferometry هولوگرافيك ميانگين زماني روي مكانيزم انتقال صوت توسط هدايت استخوان،سبك شده است.

عدم تناسب در شنوايي وقتي اتفاق مي افتد كه ويژگيهاي ريز(microfeatures)در هرم هاي سنگي در پايه ي استخوان انسان توسط تصادفات،ايجاد مي شود.


برچسب: هولوگرام،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۵:۲۹ توسط:نادر رفيعي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :